[1]
Genzelis B., „Etinės idėjos S. Šalkauskio filosofijoje“, PRB, t. 33, p. 42-44, rugs. 1985.