[1]
Andrijauskas A., „Sintezės tendencija F. Šilerio estetikoje“, PRB, t. 35, p. 81-84, rugs. 1986.