[1]
Šidiškis B., „Muzikos kūrinių turinio klausimu“, PRB, t. 35, p. 93-100, rugs. 1986.