[1]
Milerius N., „Teorinės kartografijos problemos: Vilniaus atvejis“, PRB, t. 66, p. 66-73, rugs. 2004.