[1]
Mickevičius A., „F. Nietzsche: klasikinio mąstymo metaforinis architektūriškumas ir jo simptomatika“, PRB, t. 65, p. 86-97, rugs. 2004.