[1]
Šerpytytė R., „G. Vattimo hermeneutinis nihilizmas“, PRB, t. 65, p. 106-114, rugs. 2004.