[1]
Kačerauskas T., „Filosofinės poetikos paradigma“, PRB, t. 65, p. 183-195, spal. 2004.