[1]
Norkus Z., „Newcombo problema ir amerikietiškas klausimas“, PRB, t. 63, p. 19-34, saus. 2003.