[1]
Pruskus V., „Katalikų bažnyčios kaita Lietuvoje transformacijų laikotarpiu“, PRB, t. 63, p. 45-61, saus. 2003.