[1]
Jankauskas S., „Nieko nėra, arba Būties problema sofistų mąstyme“, PRB, t. 63, p. 62-72, saus. 2003.