[1]
Baranova J., „,Anapus Kanto‘: M. Foucault naujoji moralės genealogija“, PRB, t. 63, p. 102-115, saus. 2003.