[1]
Pruskus V., „Jaunosios kartos katalikų intelektualų pažiūros į kapitalizmą ir socializmą tarpukario Lietuvoje“, PRB, t. 62, p. 34-57, saus. 2002.