[1]
Baranova J., „Nuo dvasios - gamtos link: ekologinė etika“, PRB, t. 62, p. 138-142, saus. 2002.