[1]
Gedutis A., „Disertacija, ženklinanti ,naujos sociologų kartos, subrendusios nepriklausomybės sąlygomis, įžengimą į akademinę avansceną‘“, PRB, t. 62, p. 143-146, saus. 2002.