[1]
Mackevičiūtė J., „Išsamioji ekologija ir socialinė kritika“, PRB, t. 61, p. 33-43, rugs. 2002.