[1]
Pruskus V., „Jaunosios kartos katalikų intelektualų požiūris į fašizmą ir nacionalsocializmą tarpukario Lietuvoje“, PRB, t. 60, p. 57-78, rugs. 2001.