[1]
Patapas A., „Metaetinis moralės tyrimo modelis: semantinis ir epistemologinis aspektai“, PRB, t. 60, p. 112-131, rugs. 2001.