[1]
Žukauskaitė A., „Kito balsas / Kito žvilgsnis“, PRB, t. 60, p. 132-138, spal. 2001.