[1]
Kalenda Česlovas, „Holizmas ir individualizmas Aldo Leopoldo žemės etikoje“, PRB, t. 60, p. 139-149, rugs. 2001.