[1]
Baranova J., „Pirmoji disertacija apie filosofijos didaktiką“, PRB, t. 60, p. 150-152, rugs. 2001.