[1]
Baranova J., „Disertacija apie hermeneutinio ir postmoderniojo diskurso estetiškumą“, PRB, t. 60, p. 153-155, rugs. 2001.