[1]
Nekrašas E., „Iš ko kyla žmogaus teisės?“, PRB, t. 58, p. 9-14, rugs. 2000.