[1]
Kalenda Česlovas, „Ekologinė problema: turinys, esmė, ištakos“, PRB, t. 58, p. 42-54, rugs. 2000.