[1]
Norkus Z., „Akrasija ir subjektas egonomikoje“, PRB, t. 58, p. 55-79, rugs. 2000.