[1]
Gutauskas M., „Subjekto desubstancializacija M. Heideggerio filosofijoje“, PRB, t. 59, p. 53-60, rugs. 2001.