[1]
Pruskus V., „Katalikybė ir visuomenė tarpukario Lietuvoje“, PRB, t. 59, p. 98-119, rugs. 2001.