[1]
Norkus Z., „Nauja dviejų lietuviškos filosofinės raštijos tradicijų tąsa“, PRB, t. 59, p. 120-124, rugs. 2001.