[1]
Kalenda Česlovas, „Filosofinė Rusijos spauda apie V. Sezemaną ir E. Leviną“, PRB, t. 59, p. 137-139, rugs. 2001.