[1]
Žukauskaitė A., „Malonumo metastazės: psichoanalizė, etika, ideologijos kritika“, PRB, t. 56, p. 120-135, rugs. 1999.