[1]
Pruskus V., „Politinės paslaugos teikimas ir rėmimas“, PRB, t. 55, p. 32-40, rugs. 1999.