[1]
Mažeikis G., „Kompleksinis simbolis Protas ir epistemologinis reliatyvizmas“, PRB, t. 55, p. 41-51, rugs. 1999.