[1]
Stoškus K., „Interpretacinė filosofija ir E. Meškausko metodologija“, PRB, t. 54, p. 13-20, rugs. 1998.