[1]
Krakauskas E., „Tyrinėtojo požiūris į susvetimėjimo problemą“, PRB, t. 54, p. 21-24, rugs. 1998.