[1]
Šliogeris A., „Mokytojas“, PRB, t. 54, p. 35-38, rugs. 1998.