[1]
Žukauskaitė A., „Dekonstrukcija, aporija ir sprendimo kritika“, PRB, t. 54, p. 67-81, spal. 1998.