[1]
Pruskus V., „Politinių paslaugų kaina“, PRB, t. 54, p. 92-98, rugs. 1998.