[1]
Putinaitė N., „Nauji Lietuvos scholastinės filosofijos tyrimai“, PRB, t. 54, p. 127-128, spal. 1998.