[1]
Karosas J., „Natūralistinė socialinio pažinimo problemos sklaida“, PRB, t. 53, p. 61-74, rugs. 1998.