[1]
Pruskus V., „Politinių paslaugų marketingas“, PRB, t. 53, p. 75-89, rugs. 1998.