[1]
Kalenda Česlovas, „Descartes’o ontologija ir gamtos valdymo idėja“, PRB, t. 52, p. 26-32, rugs. 1998.