[1]
Milerius N., „Dekartiškasis mąstantis subjektas: nepažintinės dimensijos problema“, PRB, t. 52, p. 33-42, rugs. 1998.