[1]
Mažeikis G., „Renesanso atminties meno įtaka Descartes’o filosofijai“, PRB, t. 52, p. 46-56, rugs. 1998.