[1]
Nekrašas E., „Pozityvizmas ir jo priešai: Bradley, Collingwood, Nietzshe ir Heidegger“, PRB, t. 52, p. 79-96, rugs. 1998.