[1]
Norkus Z., „I. Kantas, T. Parsonsas ir postpozityvizmas socialinėje teorijoje“, PRB, t. 51, p. 5-18, rugs. 1997.