[1]
Kalenda Česlovas, „Vertybių pagrindimas ekologinėje etikoje“, PRB, t. 51, p. 81-91, rugs. 1997.