[1]
Hartmann N., „Žmogaus padėtis pasaulyje“, PRB, t. 51, p. 116-125, rugs. 1997.