[1]
Vaišvila A., „Brandus žodis ne tik filosofų auditorijai“, PRB, t. 50, p. 153-155, rugs. 1996.