[1]
Norkus Z., „Įtarimo menas, arba veiksmų supratimo euristikos pradmenys“, PRB, t. 49, p. 27-44, rugs. 1996.