[1]
Bitinaitė L., „E. Nagelio mokslo filosofijos tyrimas“, PRB, t. 49, p. 138-141, spal. 1996.