[1]
Šerpytytė R., „Humanistinė tendencija sociologijoje ir socialinės realybės problema“, PRB, t. 48, p. 5-13, rugs. 1995.